เงือนไขข้อตกลง

เงือนไขข้อตกลง : การซื้อขายของ บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด ที่ใช้ชื่อ "เรา", "ของเรา" และ/หรือ "พวกเรา" และข้อกำหนดและเงื่อนไข "ข้อกำหนด" ในการขายสินค้าของเรา "สินค้า" ผ่านเว็บไซต์ของเรา "เว็บไซต์ของเรา" ให้ท่านได้ทำความเข้าใจ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทุกสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างเรากับท่าน ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดให้ถี่ถ้วน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ

เราคือ บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด ทำการค้าในชื่อของ บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียน......... และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 221/23 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 

Menu