รับ คัดแยกขยะปนเปื้อนอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดกรมโรงงาน ร.ง.4
รับ คัดแยกขยะปนเปื้อนอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดกรมโรงงาน ร.ง.4
24-11-2021
รับ คัดแยกขยะปนเปื้อนอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดกรมโรงงาน ร.ง.4  ...
Read More
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
24-11-2021
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ...
Read More
หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
23-08-2021
หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ...
Read More
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19
07-08-2021
บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าพนักงานของ บริษัทฯได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้วทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอลล์ให้บริการทุกท่านก่อนเข...
Read More
จำนวน 4 รายการ
1
Menu