การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า :  บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้า ให้กับท่านอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการ ภายในระยะเวลา 1-3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

การจัดส่งสินค้าบางครั้ง อาจทำให้การขนส่งเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้งจากภัยธรรมชาติ หรือผลกระทบจากการชุมนุม หรือจราจล บริษัทจะพยายามติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วที่สุด

Menu