การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า : การสั่งซื้อบนเว็บไซต์กับเรา ท่านยอมรับว่าเป็นธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา เมื่อเราได้ยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แล้ว ทางเราจะขายสินค้าให้กับท่านในทันที ตามจำนวนเงินที่แสดงและตกลงกัน เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อของท่านเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน 

ขั้นตอนกระบวนการสั่งซื้อของเราเอื้ออำนวยให้ท่านตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งซื้อให้กับเรา กรุณาอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนการสั่งซื้อ

หลังจากท่านได้ส่งคำสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมล์จากเราแจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อของท่าน ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการทำสัญญาซื้อขายระหว่างท่านกับเราจะเกิดขึ้นทันที

เราได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้ ถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ พนักงานของเราจะติดต่อกับท่านเพื่อขอยืนยันตัวตนของท่านและคำสั่งซื้อ

 

Menu