ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19

By admin
07-08-2021
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19

บริษัท ส.เกียรติเจริญ ค้าของเก่า จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าพนักงานของ บริษัทฯได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ครบ 2 เข็มแล้วทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอลล์ให้บริการทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการหลายจุด ขอให้ลูกค้าทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจนะคะyesyes

Menu